Абдирасилова А.А., Туляремия диагностикасында қолданылатын эритроцитарлық иммунореагенттердің өндірістік тезнологиясын жетілдіру: Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесін алу үшін диссерт. автореф.: 14.00.36 / А.А. Абдирасилова.- Алматы, 2007.- 22б

Абдирасилова А.А., Туляремия диагностикасында қолданылатын эритроцитарлық иммунореагенттердің өндірістік тезнологиясын жетілдіру: Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесін алу үшін диссерт. автореф.: 14.00.36 / А.А. Абдирасилова.- Алматы, 2007.- 22б

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *