Абдраимова Э.Т., Оқу жүктемесінің мектеп оқушыларының жүрек-қантамыр және жүйке жүйелеріне тигізетін әсері: Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындаған диссерт. автореф.: 14.00.07 — гигиена / Э.Т. Абдраимова.- Алматы, 2010.- 28б.

Абдраимова Э.Т., Оқу жүктемесінің мектеп оқушыларының жүрек-қантамыр және жүйке жүйелеріне тигізетін әсері: Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындаған диссерт. автореф.: 14.00.07 — гигиена / Э.Т. Абдраимова.- Алматы, 2010.- 28б.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *