Айбергенов Б.И, Құрсақтың қысылған қайталама жарығына аллотрансплантант қолдану арқылы хирургиялық емдеуді жетілдіру (экспериментальді-клиникалық зерттеулер): Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесін алу үшін диссерт. автореф.: 14.00.27 / Б. Айбергенов.- Семей, 2007.- 18с

Айбергенов Б.И, Құрсақтың қысылған қайталама жарығына аллотрансплантант қолдану арқылы хирургиялық емдеуді жетілдіру (экспериментальді-клиникалық зерттеулер): Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесін алу үшін диссерт. автореф.: 14.00.27 / Б. Айбергенов.- Семей, 2007.- 18с

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *