Алимханова Қарлығаш Ниязбекқызы, Пастереллез эпидемиологиясының өзекті мәселелері және диагноз қоюдағы зертханалық тәсілді жетілдіру: Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесін алу үшін диссерт. автореф.: 14.00.30 / Қ.Н. Алимханова.- Алматы, 2008.- 26б.

Алимханова Қарлығаш Ниязбекқызы, Пастереллез эпидемиологиясының өзекті мәселелері және диагноз қоюдағы зертханалық тәсілді жетілдіру: Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесін алу үшін диссерт. автореф.: 14.00.30 / Қ.Н. Алимханова.- Алматы, 2008.- 26б.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *