Амантаев Б., Жақ кисталарын хирургиялық емдеу кезінде аллосүйек матриксінің негізінде дайындалған биокомпозит пен тосқауылды жарғақты қолдану тәсілдері: Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесін алуға дайындалған диссерт. автореф.: 14.00.21 — Стоматология / Б. Амантаев.- Алматы, 2010.- 23б.

Амантаев Б., Жақ кисталарын хирургиялық емдеу кезінде аллосүйек матриксінің негізінде дайындалған биокомпозит пен тосқауылды жарғақты қолдану тәсілдері: Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесін алуға дайындалған диссерт. автореф.: 14.00.21 — Стоматология / Б. Амантаев.- Алматы, 2010.- 23б.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *