Апбасова С.А., Есірткелік заттармен уланудағы иммунды жүйе ағзаларының морфологиялық өзгерістерінің сот медициналық бағасы: Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесіне ізденуге арналған диссерт. автореф.: 14.00.24 — сот медицинасы / С.А. Апбасова.- Астана, 2010.- 23б.

Апбасова С.А., Есірткелік заттармен уланудағы иммунды жүйе ағзаларының морфологиялық өзгерістерінің сот медициналық бағасы: Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесіне ізденуге арналған диссерт. автореф.: 14.00.24 — сот медицинасы / С.А. Апбасова.- Астана, 2010.- 23б.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *