Арынова Г.Ә., Селен жетіспеушілік байқалатын аймақтардың гигиеналық сипаттамасы және ондағы балалар аурашаңдығының алдын-алу мүмкіндігі: Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесін алу үшін диссерт. автореф.: 14.00.07 / Г.Ә. Арынова.- Алматы, 2005.- 28бет.

Арынова Г.Ә., Селен жетіспеушілік байқалатын аймақтардың гигиеналық сипаттамасы және ондағы балалар аурашаңдығының алдын-алу мүмкіндігі: Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесін алу үшін диссерт. автореф.: 14.00.07 / Г.Ә. Арынова.- Алматы, 2005.- 28бет.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *