Атшабарова С.Ш., Кен өндіру өнеркәсібі саласындағы әкімшілік-басқару мамандарының еңбек жағдайы мен денсаулығын гигиеналық бағалау: Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссерт. автореф.: 14.00.07 — Гигиена / С.Ш. Атшабарова.- Қарағанды, 2010.- 18б.

Атшабарова С.Ш., Кен өндіру өнеркәсібі саласындағы әкімшілік-басқару мамандарының еңбек жағдайы мен денсаулығын гигиеналық бағалау: Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссерт. автореф.: 14.00.07 — Гигиена / С.Ш. Атшабарова.- Қарағанды, 2010.- 18б.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *