Ахметжанова Ұ.А., Дене жүктемесі кезіндегі микроэлементтердің алмасуы,алиментарлық коррекция: Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесін алу үшін диссерт. автореф.: 14.00.07 / Ұ.А. Ахметжанова.- Қарағанды, 2006.- 20бет.

Ахметжанова Ұ.А., Дене жүктемесі кезіндегі микроэлементтердің алмасуы,алиментарлық коррекция: Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесін алу үшін диссерт. автореф.: 14.00.07 / Ұ.А. Ахметжанова.- Қарағанды, 2006.- 20бет.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *