Ахметов А.П., Тізе буыны коллатералдық байламдарының зақымдануын емдеудің жаңа тәсілі (эксперименттік-клиникалық зерттеулер): Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссерт. автореф.: 14.00.10 — жұқпалы аурулар / А.П. Ахметов.- Астана, 2010.- 18б.

Ахметов А.П., Тізе буыны коллатералдық байламдарының зақымдануын емдеудің жаңа тәсілі (эксперименттік-клиникалық зерттеулер): Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссерт. автореф.: 14.00.10 — жұқпалы аурулар / А.П. Ахметов.- Астана, 2010.- 18б.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *