Бабаева К.С, Иммундық реагенттерді дайындау негізінде пневмококтық инфекциялардың диагностикасын жетілдіру: Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесін алу үшін диссерт. автореф.: 14.00.36 / К. Бабаева.- Алматы, 2007.- 24с

Бабаева К.С, Иммундық реагенттерді дайындау негізінде пневмококтық инфекциялардың диагностикасын жетілдіру: Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесін алу үшін диссерт. автореф.: 14.00.36 / К. Бабаева.- Алматы, 2007.- 24с

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *