Базарбаев Н.Ә., Иондағыш сәулелер мен цемент шаңының қосар әсерлерінен иммундық жүйенің қызметтік күйінің өзгеруі және оны коррекциялау (эксперименттік зерттеу): Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесін алу үшін диссерт. автореф.: 14.00.36 / Н.Ә. Базарбаев.- Семей, 2009.- 22с.

Базарбаев Н.Ә., Иондағыш сәулелер мен цемент шаңының қосар әсерлерінен иммундық жүйенің қызметтік күйінің өзгеруі және оны коррекциялау (эксперименттік зерттеу): Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесін алу үшін диссерт. автореф.: 14.00.36 / Н.Ә. Базарбаев.- Семей, 2009.- 22с.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *