Бегадилова Т.С., Нәрестелердің қалыпты микрофлорасының құрылуы мен қалыптасуы кезіндегі колибактериофагтардың маңызы: Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындаған диссерт. автореф.: 03.00.07 — микробиология / Т.С. Бегадилова.- Алматы, 2010.- 25с.

Бегадилова Т.С., Нәрестелердің қалыпты микрофлорасының құрылуы мен қалыптасуы кезіндегі колибактериофагтардың маңызы: Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындаған диссерт. автореф.: 03.00.07 — микробиология / Т.С. Бегадилова.- Алматы, 2010.- 25с.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *