Габдуллина Г.С., Жүрек-тамыр жүйесіндегі атауларды мемлекеттік тілде сараптау, бірегейлеу: Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссерт. автореф.: 14.00.02 — адам анатомиясы / Г.С. Габдуллина.- Алматы, 2010.- 23б.

Габдуллина Г.С., Жүрек-тамыр жүйесіндегі атауларды мемлекеттік тілде сараптау, бірегейлеу: Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссерт. автореф.: 14.00.02 — адам анатомиясы / Г.С. Габдуллина.- Алматы, 2010.- 23б.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *