Датқаева Г.М., Мұнай өңдеу өндірісі жұмысшыларының бронх-өкпе жүйесі ауруларының профилактикасы: Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссерт. автореф.: 14.00.07 — Гигиена / Г.М. Датқаева.- Түркістан, 2010.- 21б.

Датқаева Г.М., Мұнай өңдеу өндірісі жұмысшыларының бронх-өкпе жүйесі ауруларының профилактикасы: Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссерт. автореф.: 14.00.07 — Гигиена / Г.М. Датқаева.- Түркістан, 2010.- 21б.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *