Дүйсенбекова Б.Н., Жыныс бездеріне алиментарлы дисбаланс пен симметриялы емес диметилгидразиннің әсері және оларды коррекциялау: Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесін алуға ізденген диссерт. автореф.: 14.00.07 — гигиена / Б.Н. Дүйсенбекова.- Алматы, 2010.- 23б.

Дүйсенбекова Б.Н., Жыныс бездеріне алиментарлы дисбаланс пен симметриялы емес диметилгидразиннің әсері және оларды коррекциялау: Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесін алуға ізденген диссерт. автореф.: 14.00.07 — гигиена / Б.Н. Дүйсенбекова.- Алматы, 2010.- 23б.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *