Дәулетова М.Д, Тыныс жүйесі аурулары бактериялық қоздырғыштарының антибиотиктерге сезімталдығының динамикасы: Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесін алу үшін диссерт. автореф.: 03.00.07 / М. Дәулетова.- Астана, 2008.- 22с

Дәулетова М.Д, Тыныс жүйесі аурулары бактериялық қоздырғыштарының антибиотиктерге сезімталдығының динамикасы: Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесін алу үшін диссерт. автореф.: 03.00.07 / М. Дәулетова.- Астана, 2008.- 22с

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *