Елікбаев Ғ.М., Балалар сан сүйегінің көлденең және көлденең-қиғаш диафизарлы сынықтарын емдеуде жаңа технологияларды жетілдіру:мед.ғылым.канд.ғылыми дәрежесін алу үшін диссерт..Автореф:14.00.35. / Ғ.М. Елікбаев.- Алматы, 2003.- 28б

Елікбаев Ғ.М., Балалар сан сүйегінің көлденең және көлденең-қиғаш диафизарлы сынықтарын емдеуде жаңа технологияларды жетілдіру:мед.ғылым.канд.ғылыми дәрежесін алу үшін диссерт..Автореф:14.00.35. / Ғ.М. Елікбаев.- Алматы, 2003.- 28б

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *