Ерменбай Ө.Т., Асбест шаңы мен түрлі дозалы гамма-сәуленің кейінгі мерзімдегі залалымен бірлесе әсері кезіндегі иммунитет статусын зерттеу (эксперименттік зерттеу): Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссерт. автореф.: 14.00.36 — Аллергология және иммунология / Ө.Т. Ерменбай.- Семей, 2009.- 18б.

Ерменбай Ө.Т., Асбест шаңы мен түрлі дозалы гамма-сәуленің кейінгі мерзімдегі залалымен бірлесе әсері кезіндегі иммунитет статусын зерттеу (эксперименттік зерттеу): Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссерт. автореф.: 14.00.36 — Аллергология және иммунология / Ө.Т. Ерменбай.- Семей, 2009.- 18б.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *