Есетова Қ.О., Жаңадан синтезделген пиперидин туындыларының ішінен аритмияға қарсы заттарды іздеу: Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесін алу үшін диссерт. автореф.: 14.00.25 / Қ.О. Есетова.- Астана, 2004.- 30 б

Есетова Қ.О., Жаңадан синтезделген пиперидин туындыларының ішінен аритмияға қарсы заттарды іздеу: Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесін алу үшін диссерт. автореф.: 14.00.25 / Қ.О. Есетова.- Астана, 2004.- 30 б

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *