Есімова Роза Жанатқызы, Гестоз жағдайындағы даму кезеңіндегі адам ұрықтарының бауыр гистогенезі: Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесін алу үшін диссерт. автореф.:03.00.25 / Р.Ж. Есімова.- Алматы, 2004.- 30с.

Есімова Роза Жанатқызы, Гестоз жағдайындағы даму кезеңіндегі адам ұрықтарының бауыр гистогенезі: Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесін алу үшін диссерт. автореф.:03.00.25 / Р.Ж. Есімова.- Алматы, 2004.- 30с.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *