Жаналиева М.К., Постнаталлды онтогенез кезіндегі жасына, жынысына байланысты адам несепағары мен қуығының лимфоидты түзілістерінің анатомо-топографиялық ерекшеліктері: Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссерт. автореф.: 14.00.02 — Адам анатомиясы / М.К. Жаналиева.- Алматы, 2010.- 18б.

Жаналиева М.К., Постнаталлды онтогенез кезіндегі жасына, жынысына байланысты адам несепағары мен қуығының лимфоидты түзілістерінің анатомо-топографиялық ерекшеліктері: Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссерт. автореф.: 14.00.02 — Адам анатомиясы / М.К. Жаналиева.- Алматы, 2010.- 18б.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *