Жарылқасын Ж.Ж., Кен-байыту өндірісі жұмысшыларына зиянды өндірістік факторлар кешені әсерінің қаупін гигиеналық бағалау: Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесін алу үшін диссерт. автореф.: 14.00.07 / Ж.Ж. Жарылқасын.- Қарағанды, 2005.- 20бет.

Жарылқасын Ж.Ж., Кен-байыту өндірісі жұмысшыларына зиянды өндірістік факторлар кешені әсерінің қаупін гигиеналық бағалау: Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесін алу үшін диссерт. автореф.: 14.00.07 / Ж.Ж. Жарылқасын.- Қарағанды, 2005.- 20бет.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *