Жасан З-у, Хирургиялық ауруларды және операциядан соң пайда болатын асқынуларды «Хассы»инесімен емдеу және алдын-алу: Автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.00.27 / З. Жасан.- Алматы, 2002.- 25б.

Жасан З-у, Хирургиялық ауруларды және операциядан соң пайда болатын асқынуларды «Хассы»инесімен емдеу және алдын-алу: Автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.00.27 / З. Жасан.- Алматы, 2002.- 25б.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *