Зиналиева А.Н., Хром-индуцирленген сурфактантопатияның фармакологиялық коррекциясы және оның алдын алу (эксперименттік зерттеу): Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесіне ұсынылған диссерт. автореф.: 14.00.25 — Фармакология, клиникалық фармакология / А.Н. Зиналиева.- Ақтөбе, 2010.- 29б.

Зиналиева А.Н., Хром-индуцирленген сурфактантопатияның фармакологиялық коррекциясы және оның алдын алу (эксперименттік зерттеу): Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесіне ұсынылған диссерт. автореф.: 14.00.25 — Фармакология, клиникалық фармакология / А.Н. Зиналиева.- Ақтөбе, 2010.- 29б.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *