Идрисова Г.Н., Сәбилердің бой-салмақ көрсеткіштерінің динамикалық өзгерісін 7-15 жас аралығындағы онтогенездік сатыда қайталануын зерттеу (Алматы қаласы оқушыларының мысалында): Мед.ғылым.канд-ты дәрежесіне орындалған диссертация авторефераты 14.00.07 — Гигиена / Г.Н. Идрисова.- Алматы, 2009.- 23б.

Идрисова Г.Н., Сәбилердің бой-салмақ көрсеткіштерінің динамикалық өзгерісін 7-15 жас аралығындағы онтогенездік сатыда қайталануын зерттеу (Алматы қаласы оқушыларының мысалында): Мед.ғылым.канд-ты дәрежесіне орындалған диссертация авторефераты 14.00.07 — Гигиена / Г.Н. Идрисова.- Алматы, 2009.- 23б.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *