Китапбаева А.А., Кентау қаласындағы техногендік ластанудың кейбір ағаштардың физиологиялық жағдайларына әсері: Биол .ғылым канд. диссерт. автореф.: 03.00.16-Экология / А.А. Китапбаева.- Алматы, 2009.- 21бет

Китапбаева А.А., Кентау қаласындағы техногендік ластанудың кейбір ағаштардың физиологиялық жағдайларына әсері: Биол .ғылым канд. диссерт. автореф.: 03.00.16-Экология / А.А. Китапбаева.- Алматы, 2009.- 21бет

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *