Көмекбай Ж.А., Ерте антенатальды және перинатальды даму кезеңіндегі айырша безі мен лимфа түйіндерінің макро — микроанатомиялық құрылымы: Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесіне ұсынылған диссерт. автореф.: 14.00.02 — Адам анатомиясы / Ж.А. Көмекбай.- Ақтөбе, 2010.- 25б.

Көмекбай Ж.А., Ерте антенатальды және перинатальды даму кезеңіндегі айырша безі мен лимфа түйіндерінің макро — микроанатомиялық құрылымы: Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесіне ұсынылған диссерт. автореф.: 14.00.02 — Адам анатомиясы / Ж.А. Көмекбай.- Ақтөбе, 2010.- 25б.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *