Шайхыұлы Е., Қазақстан дағдарыстан қорықпауы керек. / Е. Шайхыұлы//Айқын.- 2012.-№35.-22 ақпан.-Б.3

Шайхыұлы Е., Қазақстан дағдарыстан қорықпауы керек. / Е. Шайхыұлы//Айқын.- 2012.-№35.-22 ақпан.-Б.3