Шайыр К., Қонаев негізін қалаған аурухана / К. Шайыр//Жас Қазақ.- 2012.- №2.-13 қаңтар.-Б.15-18

Шайыр К., Қонаев негізін қалаған аурухана / К. Шайыр//Жас Қазақ.- 2012.- №2.-13 қаңтар.-Б.15-18