Шалабай Б., Шәкәрімтануға қосылған үлес / Б. Шалабай//Ана тілі.- 2008.-11-17 қыркүйек.-16 б.

Шалабай Б., Шәкәрімтануға қосылған үлес / Б. Шалабай//Ана тілі.- 2008.-11-17 қыркүйек.-16 б.