Шалқаров Д., Ұлы Абайдың тәкаппарлыққа көзқарасы / Д. Шалқаров//Ақиқат.- 2006.- N6.-38-41 б.

Шалқаров Д., Ұлы Абайдың тәкаппарлыққа көзқарасы / Д. Шалқаров//Ақиқат.- 2006.- N6.-38-41 б.