Шамахайұлы Қ., Оқ атпай отарлаудын тәсілдері / Қ. Шамахайұлы//Түркістан.- 2011. -№41. -13 қазан.-Б.9

Шамахайұлы Қ., Оқ атпай отарлаудын тәсілдері / Қ. Шамахайұлы//Түркістан.- 2011. -№41. -13 қазан.-Б.9