Шамұратов М., Генерал Шыңғысхан / М. Шамұратов//Дала мен қала.- 2008.-4 сәуір.-22 б.

Шамұратов М., Генерал Шыңғысхан / М. Шамұратов//Дала мен қала.- 2008.-4 сәуір.-22 б.