Шамұратов М., Мұнайлы өлке неге мұңлы? /Қарашығанақ / М. Шамұратов//Қазақстан заман.- 2006.- 23 маусым.-1 б.

Шамұратов М., Мұнайлы өлке неге мұңлы? /Қарашығанақ / М. Шамұратов//Қазақстан заман.- 2006.- 23 маусым.-1 б.