Шарбеков С., Абай заманындағы қоғамдық құрылыс / С. Шарбеков//Заң және заман.- 2005.- N12.-26-29 б.

Шарбеков С., Абай заманындағы қоғамдық құрылыс / С. Шарбеков//Заң және заман.- 2005.- N12.-26-29 б.