Шашкенова Ж., Темекі шеккенің — өзіңді құртқаның / Ж. Шашкенова//Валеология.- 2009.- №6.- 24-25 б.

Шашкенова Ж., Темекі шеккенің — өзіңді құртқаның / Ж. Шашкенова//Валеология.- 2009.- №6.- 24-25 б.