Шепел В., Алапат ашаршылық / В. Шепел//Егемен Қазақстан.- 2012.-№132-133.-6 сәуір.-Б.3

Шепел В., Алапат ашаршылық / В. Шепел//Егемен Қазақстан.- 2012.-№132-133.-6 сәуір.-Б.3