Шәріп А., Ассамблея жаңа даму кезеңіне аяқ басты / А. Шәріп//Айқын.- 2007.-7 тамыз.-1-2 б.

Шәріп А., Ассамблея жаңа даму кезеңіне аяқ басты / А. Шәріп//Айқын.- 2007.-7 тамыз.-1-2 б.