Шәріп А., Біз экономикалық одаққа бет алдық / А. Шәріп//Айқын.- 2012.-№43.-3 наурыз.-Б.1-2

Шәріп А., Біз экономикалық одаққа бет алдық / А. Шәріп//Айқын.- 2012.-№43.-3 наурыз.-Б.1-2