Шәріп А., Ел азаматтары рәмізге құрметпен қарауы керек / А. Шәріп//Айқын.- 2012.-№1.-16 мамыр.-Б.1,2

Шәріп А., Ел азаматтары рәмізге құрметпен қарауы керек / А. Шәріп//Айқын.- 2012.-№1.-16 мамыр.-Б.1,2