Шәріп А., Кеңестің «кісенінен» құтылып, Батыстың «қамытына» бас идік / А. Шәріп//Айқын-апта.- 2006.- 2 желтоқсан.-1-2 б.

Шәріп А., Кеңестің «кісенінен» құтылып, Батыстың «қамытына» бас идік / А. Шәріп//Айқын-апта.- 2006.- 2 желтоқсан.-1-2 б.