Шәріп А., Нұрсұлтан Назарбаев:Жаңа индустрияландыру -Тәуелсіздіктің мәңгілік қозғалтқышы / А. Шәріп//Айқын.- 2012.- №3.-7қаңтар. -Б.1,2.

Шәріп А., Нұрсұлтан Назарбаев:Жаңа индустрияландыру -Тәуелсіздіктің мәңгілік қозғалтқышы / А. Шәріп//Айқын.- 2012.- №3.-7қаңтар. -Б.1,2.