Шәріп А., Парламентте алпауыттарға қызмет ететін лоббистердің бары рас болғаны ма? / А. Шәріп//Айқын-апта.- 2006.- 22 маусым.-2 б.

Шәріп А., Парламентте алпауыттарға қызмет ететін лоббистердің бары рас болғаны ма? / А. Шәріп//Айқын-апта.- 2006.- 22 маусым.-2 б.