Шәріп А., Түркменнің алашшыл қайраткері / А. Шәріп//Айқын-апта.- 2007.-13 қыркүйек.-6 б.

Шәріп А., Түркменнің алашшыл қайраткері / А. Шәріп//Айқын-апта.- 2007.-13 қыркүйек.-6 б.