Шәріп А., Ұлы мақсат, қажеттіліктен туған құжат / А. Шәріп//Айқын.- 2009.- 13 қазан.- 1,4 б.

Шәріп А., Ұлы мақсат, қажеттіліктен туған құжат / А. Шәріп//Айқын.- 2009.- 13 қазан.- 1,4 б.