Қадырова Ш.Ә., Кадмий және қорғасынның деңгейі жоғарылаған аймақтағы жедел бруцеллездің клиникалық көріністерінің ерекшеліктері және емдеу тәсілдерін жетілдіру: Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссерт. автореф.: 14.00.10 — жұқпалы аурулар / Ш.Ә. Қадырова.- Алматы, 2010.- 24б.

Қадырова Ш.Ә., Кадмий және қорғасынның деңгейі жоғарылаған аймақтағы жедел бруцеллездің клиникалық көріністерінің ерекшеліктері және емдеу тәсілдерін жетілдіру: Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссерт. автореф.: 14.00.10 — жұқпалы аурулар / Ш.Ә. Қадырова.- Алматы, 2010.- 24б.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *