Қарсақбаев А.Б., Шығыс Қазақстан облысының ластанған аймақтарындағы бастауыш сынып оқушыларының морфофункционалдық көрсеткіштеріне гигиеналық сараптама: Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесіне ұсынылған диссерт. автореф.: 14.00.07 — гигиена / А.Б. Қарсақбаев.- Алматы, 2010.- 20б.

Қарсақбаев А.Б., Шығыс Қазақстан облысының ластанған аймақтарындағы бастауыш сынып оқушыларының морфофункционалдық көрсеткіштеріне гигиеналық сараптама: Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесіне ұсынылған диссерт. автореф.: 14.00.07 — гигиена / А.Б. Қарсақбаев.- Алматы, 2010.- 20б.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *