Қозубаева Д.Б., Иммундық және алмасу процестері көрсеткіштерінің өндірістік шаңы мен гамма-сәуленің бірлескен әсерінен өзгеруі және оларды түзету жолы (эксперименттік зерттеу): Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссерт. автореф.: 14.00.36 — Аллергология және иммунология / Д.Б. Қозубаева.- Семей, 2010.- 19б.

Қозубаева Д.Б., Иммундық және алмасу процестері көрсеткіштерінің өндірістік шаңы мен гамма-сәуленің бірлескен әсерінен өзгеруі және оларды түзету жолы (эксперименттік зерттеу): Мед.ғылым.канд-ты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссерт. автореф.: 14.00.36 — Аллергология және иммунология / Д.Б. Қозубаева.- Семей, 2010.- 19б.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *