Қорғамбекова М.Ж., Соңғы кезеңде ересек адамдарда өтетін күл ауруы ағымының ерекшеліктері:Мед.ғылым.канд.ғылыми дәрежесін алу үшін диссерт…Автореф:14.00.10. / М.Ж. Қорғамбекова.- Алматы, 2003.- 24б

Қорғамбекова М.Ж., Соңғы кезеңде ересек адамдарда өтетін күл ауруы ағымының ерекшеліктері:Мед.ғылым.канд.ғылыми дәрежесін алу үшін диссерт…Автореф:14.00.10. / М.Ж. Қорғамбекова.- Алматы, 2003.- 24б

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *